About Us

Untitled-3sdsdf

ทำไมถึงเป็นชื่อ Connect Cable

ชื่อ Connect Cable นั้น เราได้ไอเดียมาจากบรรดาช่างไฟทั้งหลาย ที่มักจะเรียกแทนการเชื่อมสายไฟเสียบเข้ากับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ว่า การ Connect

ประกอบกับในช่วงเวลาที่ก่อตั้งบริษัท ผู้บริหารได้แนวคิดมาจากไอเดียของภาพๆ หนึ่ง เลยทำให้กลายเป็นชื่อ Connect Cable ที่ใช้ดำเนินธุรกิจมาจนปัจจุบัน

“ ตอนที่เริ่มคิดจะก่อตั้งบริษัท ผมได้ปรึกษาหารือกับหุ้นส่วนของผม เกี่ยวกับชื่อบริษัท แล้วภาพ ๆ หนึ่งก็เข้ามาในความคิด…. มันคือภาพที่พระเยซู ยื่นมือแล้วชี้นิ้วมือมาที่อดัม แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับผู้คนทั้งหลาย มันเลยพาให้ผมนึกไปถึงคำว่า Connecting People ซึ่งธุรกิจที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้ เราเป็นบริษัท Trading ที่คัดสรร แสวงหาสายไฟตามความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ได้ ซึ่งธรรมชาติของการทำงานลักษณะนี้ มันก็คือการประสานความต้องการของลูกค้าให้ได้ ลูกค้าต้องการอะไรเราต้องหามาให้ได้ ก็เลยจุดประกายให้เราได้ตัดสินใจใช้ชื่อบริษัทว่า Connect Cable”

อิทธิเสฏฐ์ จอมทะรักษ์

Connect Cable - “we Can do”

กว่า 5 ปี ที่ Connect Cable ดำเนินธุรกิจมา เราให้ความสำคัญกับการบริการที่มีต่อลูกค้าเป็นที่สุด ความต้องการของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะยึดเป็นหลักในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมอบบริการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ที่ว่า we Can do

คำว่า we Can do ของนั้น เราต้องการสื่อถึง “ความเป็นเรา” ไม่ใช่แค่ “เรา”

...เพราะคำว่า “we” นั้นไม่ได้หมายถึงแค่บริษัท Connect Cable แต่เรามองว่า “we” นั้น มันคือ ทั้ง Connect Cable และลูกค้าทุกคน เพราะฉะนั้น we Can do นั้นสามารถตีความหมายไปได้ถึงสองแง่มุม

Vision

แง่มุมแรกของ we Can do นั้นหมายถึงว่า ลูกค้าสามารถบอกถึงความต้องการ บอกถึงสิ่งที่งานของลูกค้าต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดอะไรก็ตาม ทั้งเรื่องประเภทสายไฟ เรื่องของข้อจำกัดด้านเวลา ด้านสถานที่ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าคิดว่าไม่น่าจะสามารถร้องขอได้จากเจ้าอื่น แต่ลูกค้าสามารถบอกเราได้ว่าต้องการอะไร เพราะแง่มุมที่สองของ we Can do นั้น หมายถึงว่าเราสามารถที่จะหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาให้ได้ อย่างสุดความสามารถ ทั้งเรื่องของสินค้าและการบริการ ขอให้ลูกค้ามั่นใจใน “เรา”

Connect Cable Co.,Ltd.  343 Soi Pattanakarn, Kwaeng Pravet  Khet Pravet, Bangkok, Thailand 10250