Belden Alternative Cable

belden alternative cable 

มีลักษณะเป็น Low Smoke Zero Halogen (LSZH), Low Smoke and Fumes (LSF) และ Polyethylene (PE)  มีคุณสมบัติเป็นทั้ง insulation  และ sheathing อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับ Steel Wire Armour (SWA) เพื่อป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรกลได้อีกด้วย

belden alternative cable

No Comments Yet.

Leave a comment