BELDEN CABLE

Belden CableBelden Cable 

Belden Cable เป็นสายเคเบิ้ลที่ได้รับมาตรฐาน ประกอบด้วยตัวนำกระแส คือ ทองแดง ได้รับการรับรองจาก Electronics Industries Alliance (EIA 485)

No Comments Yet.

Leave a comment