Catalogue-Leoni Betaflam PV Solar

สายไฟโซล่าร์เซลล์ คือ สายไฟชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบและผลิตภายใต้วัสดุ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์, อุปกรณ์โซล่าร์เซลล์, ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบ Solar Cell ดังกล่าว เป็นระบบ DC และใช้งานภายนอกอาคาร ซึ่งต้องการคุณสมบัติที่พิเศษ เพื่อการใช้งานที่ทนทานนานถึง 25 ปี และให้ได้พลังงานโซล่าเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สายไฟ Solar Cell มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น PV Cable ,PV1-F, PV1  F, สายไฟ DC   ซึ่งสายไฟ PV Cable ดังกล่าว มีคุณสมบัติที่ทนอุณหภูมิสภาพแวดล้อมได้สูงถึง 125 C, ทนรังสี UV, OZNU, กรดต่างๆ และมี Long Life cycle นานถึง 25 ปี

BETAflam Solar 125  RV FLEX FRNC คือ PV Cable ที่มีฐานการผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีหลากหลายรุ่นที่เหมาะสมแก่การใช้งานการออกแบบ    ที่หลากหลายของระบบโซล่าร์เซลล์ เช่น ระบบแรงดันตั้งแต่ 1,000 – 1,500 V มาตราฐาน IEC, PIN, TUV, UL ตามภูมิภาคการใช้งานของลูกค้า

สาย PV1 F ของ BETAflam ยังมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่ทำให้ OD (Outer dimiter) ของสายมีขนาดเล็กลงใช้งานได้ง่าย  PV Cable ของ BETAflam ได้รับการยอมรับอย่างสูงและใช้งานไปทั่วโลก

Sketch01                                         Sketch04

สายไฟ BETAfarm Solar 125 flex UL/EN                                                  สายไฟ BETAfarm Solar 125 S flex UL/EN

 Sketch05                                        Sketch06

สายไฟ BETAfarm Solar 125 flex 1500V DC                                            สายไฟ BETAfarm Solar 125 RV flex 1500V DC

Sketch07                                         Sketch08

สายไฟ BETAfarm Solar 125 AC flex FRNC                                              สายไฟ BETAfarm Solar 125 RV AL FRNC

Sketch11                                         Sketch12

สายไฟ BETAfarm Solar L-02YSC2Y 2X2X0.5/2.1-120BK     สายไฟ BETAfarm Solar LI02YSC2Y 4X2X0.5/2.0-120BK

           Sketch09 Sketch10

                                                           สายไฟ Solarpower Alu-ATA

No Comments Yet.

Leave a comment