Recent Posts by connect cable

(Thailand) Combiner Boxes คืออะไร

(Thailand) Combiner Boxes คือเป็นตัวรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่รวมได้ไปแปลงกระแสไฟฟ้าที่
Read more

(Thailand) ภาษีโซลาร์รูฟท็อป มีหลักการอย่างไร

(Thailand) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ยังไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าสำรองไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือ โซลาร์รูฟท็อป ประเภทใช้เองในบ้านที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ติดตั้งในปริมาณที่ไม่มากนัก...
Read more

งานสัมมนา Energy Saving Solar Rooftop ครั้งที่ 1

งานสัมมนา Energy Saving Solar Rooftop วันที่ 26 กันยายน 2560 ( 9:00-16:00 น.) ณ โรงแรมดุสิตปริ้นซ์เซตส์ ศรีนครินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึึงทาง Connect Cable ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น โดยเหล่าวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนมืออาชีพ อาทิ เช่น วิทยากรจากการไฟฟ้า วิทยากรด้านแผงโซล่าร์เซลล์ และอีกมากมาย ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทาง Connect Cable ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆท่าน ทำให้การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก Connect Cable จึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
Read more

Recent Comments by connect cable

No comments by connect cable yet.