งานอบรมให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ของระบบโซล่าเซลล์

งานอบรมให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ของระบบโซล่าเซลล์

11-12 กรกฎาคม 2558 - ชิว ชิว ปาร์ค นนทบุรี

บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ในโครงการอบรม “พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ” ที่ศูนย์การเรียนรู้ ชิว ชิว ปาร์ค จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

No Comments Yet.

Leave a comment