งานนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานทดแทน Solar Cell Expo 2015

งานนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานทดแทน Solar Cell Expo 2015

15-23 สิงหาคม 2558 - เมืองทองธานี ปทุมธานี

บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด จัดบูธนิทรรศการ แสดงสินค้านวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้เรื่องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่องานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในงานนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน  Solar Cell Expo 2015 ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ Hall 2 ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี

No Comments Yet.

Leave a comment